Mu Thần Ma Kính Chào


  Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp

  Share

  Mu ThanMa
  Admin

  Tổng số bài gửi : 13
  Join date : 19/12/2009

  Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp

  Bài gửi  Mu ThanMa on Sun Dec 20, 2009 7:53 am

  Một khi đã đạt được cấp độ cần thiết, bạn sẽ có cơ hội để thăng cấp.
  Lần thăng cấp này sẽ thay đổi danh hiệu của bạn cũng như tạo cho bạn
  năng lực để sử dụng nhiều loại vũ khí mạnh. Đây cũng là dịp để chứng tỏ
  khả năng của bạn cho lần thực hiện nhiệm vụ “Thân phận anh hùng” trong
  tương lai.

  Cách thực hiện và các món đồ yêu cầu

  * Cấp độ tối thiểu dành cho Chiến Binh, Phù Thủy và Tiên Nữ để thực hiện nhiệm vụ là 150

  * Người chơi phải đến gặp và nói chuyện với Sevina để nhận nhiệm vụ

  * Nữ tu Sevina sống tại Devias.

  * Nhiệm vụ được chia thành 2 phần. Nhân vật phải hoàn tất cả 2 phần mới được thăng cấp

  * Phần 1 yêu cầu nhân vật đi tìm Cuộn sách đế vương và phí tổn 1 triệu zen

  o Có thể tìm thấy Cuộn sách đế vương bằng cách hạ gục quái vật ở Lost Tower tầng 1

  * Sau khi tìm thấy Cuộn sách đế vương, nhân vật phải quay về gặp
  Sevina để trao nó cho cô ta và nhận 10 điểm thưởng cùng với phần 2 của
  nhiệm vụ

  * Phần 2 của nhiệm vụ yêu cầu nhân vật tìm các món đồ tùy thuộc
  vào loài (Chiến Binh – Thanh gươm gãy, Phù Thủy – Linh hồn phù thủy,
  Tiên Nữ – Nước mắt tiên nữ). Có thể tìm thấy các món đồ này ở các tầng
  của Lost Tower.
  * [Cuộn sách Đế Vương]
  * [Thanh gươm gãy]
  * [Linh hồn phù thủy]
  * [Nước mắt tiên nữ]

  * Sau khi tìm được món đồ và trao nó cho Nữ tu Sevina, nhiệm vụ của nhân vật đã hoàn tất

  o Sevina sẽ tặng thêm 10 điểm thưởng và sẽ thăng cấp cho nhân vật của người chơi như sau:

  • Chiến Binh -> Hiệp Sĩ (Hiệp sĩ bóng đêm -> Hiệp sĩ toàn năng)
  * • Phù Thủy > Pháp Sư (Pháp sư bóng đêm -> Pháp sư toàn năng)
  • Tiên Nữ > Thánh Nữ (Tiên nữ -> Tiên nữ quyền năng)


  * Cấp độ tối thiểu để các nhân vật làm nhiệm vụ Thân phận anh hùng là đạt đến 220 lvl và đã thực hiện nhiệm vụ thăng cấp

  * Marlon sẽ giao cho Pháp Sư và Thánh Nữ 1 yêu cầu, riêng Hiệp Sĩ là 2 yêu cầu

  * Yêu cầu thứ nhất là tìm Nhẫn danh dự và phí tổn là 2 triệu zen. Có thể tìm thấy Nhẫn danh dự ở Sa mạc chết (Tarkan)

  * Sau khi trao cho Marlon Nhẫn danh dự, nhân vật mới kết thúc nhiệm vụ

  o Marlon sẽ thưởng cho người chơi ở cấp độ 220 một điểm nâng cấp
  o Nhưng nếu người chơi hoàn tất nhiệm vụ ở cấp độ 250, họ sẽ được nhận đến 30 điểm thưởng.

  * Đối với Hiệp Sĩ, Marlon sẽ yêu cầu thực hiện thêm 1 nhiệm vụ -
  đi tìm Viên ngọc cổ. Phí tổn cho nhiệm vụ là 3 triệu zen. Viên ngọc cổ
  cũng có thể tìm thấy ở Sa mạc chết

  * Sau khi trở về gặp Marlon cùng với Viên ngọc cổ, Hiệp Sĩ sẽ được thưởng 1 kỹ năng kép.  Nhiệm vụ chuyển cấp lần 4 :
  ~Cấp độ thứ 3 của nhân vật
  1) Ở SS3 sẽ có nhiệm vụ mới cho tất cả các dòng nhân vật.

  Cấp độ 1 -> Cấp độ 2 -> Cấp độ 3
  Dark Knight -> Blade Knight -> Blade Master
  Dark Wizard -> Soul Master -> Grand Master
  Elf -> Muse Elf -> High Elf
  Magic Gladiator -> - (ko có) -> Duel Master
  Dark Lord -> - (ko có) -> Lord Emperor

  2) Những thứ mà nhân vật cấp độ 3 có thể sử dụng
  Blade Master : Có thể sử dụng tất cả đồ và tuyệt chiêu của Dark Knight và Blade Knight.
  Gand Master : Có thể sử dụng tất cả đồ và tuyệt chiêu của Dark Wizard và Soul Master.
  High Elf : Có thể sử dụng tất cả đồ và tuyệt chiêu của Elf và Muse Elf.
  Duel Master : Có thể sử dụng tất cả đồ và tuyệt chiêu của Magic Gladiator.
  Lord Emperor : Có thể sử dụng tất cả đồ và tuyệt chiêu của Dark Lord.

  ~Sơ lược về những thay đổi của nhân vật cấp độ 3 và Nhiệm vụ mới
  1) Hệ thống những thay đổi thành nhân vật cấp độ 3:
  Có tổng cộng 5 loại nhân vật cấp độ 3 (Blade Master, Grand Master, High Elf, Duel Master, Lord Emperor)

  Nhiệm vụ thứ nhất ở lvl 380 -> Nhiệm vụ thứ 2 ở lvl 400 -> Nhiệm
  vụ thứ 3 ở lvl 400 -> Hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 thì sẽ trở thành
  nhân vật cấp độ 3

  2) Những gì nhận được sau khi trở thành nhân vật cấp độ 3:

  lvl 380 -> Hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 -> Tăng thêm 10 points (điểm dư)
  lvl 400 -> Hoàn thành nhiệm vụ thứ 2-> Tăng thêm 10 points (điểm dư)
  lvl 400 -> Hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 -> Tăng thêm 20 points (điểm
  dư), thay đổi ngoại hình của nhân vật, Có thể mang được Wing 3 (chỉ
  mang được khi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 3).

  > Nhiệm vụ thứ 3 chỉ có thể hoàn thành khi bạn săn được 3 items cho mỗi nhiệm vụ.
  > Mỗi nhiệm vụ đều yêu cầu lvl cần thiết (380,400) Bạn phải đạt đủ lvl yêu cầu mới có thể nhận nv.
  > Mỗi nhiệm vụ đều cho bạn 1 phần thưởng là point như trên, khi bạn
  hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ được thay đổi ngoại hình của nhân vật.

  ~Chi tiết về các nhiệm vụ

  1) Nhiệm vụ thứ nhất:
  - Bắt đầu và kết thúc nhiệm vụ: Sau khi nói chuyện với NPC Priest Devin (Tọa độ: Crywolf 228,48).
  - Yêu cầu: lvl 380 và 5m zen
  - Cách hoàn thành nv: Tìm đủ 3 món Flame of Death Beam Knight ( rớt từ
  dơi lửa tại tarkan ), Horn of Hell Miney (rớt từ Hell Maine tại Aida),
  và Feather of Phoenix of Darkness( rớt từ Phượng hoàng tại Icarus ).
  - Phần thưởng nv: 10 points cho nhân vật.
  > Vật phẩm nv sẽ ko rơi ra nếu bạn pt (chỉ có người nhận nhiệm vụ mới có thể đi săn vật phẩm nv)

  2)Nhiệm vụ thứ 2:
  - Bắt đầu và kết thúc nhiệm vụ: Sau khi nói chuyện với NPC Priest Devin.
  - Yêu cầu: lvl 400, hoàn thành nv thứ 1 và 7m zen
  - Cách hoàn thành nv: Vào map "Barracks of Ballgass" (Tạm dịch là trại
  lính của Ballgass) và giết 10 con Balram(Trainee), Death
  Spirit(Trainee) và Soram(Trainee).
  - Phần thưởng nv: 10 points cho nhân vật.
  - Cách tính điểm khi làm nv: Một người (hoặc party) nào đánh nhiều damage vào quái vật nhất sẽ nhận được điểm nv.
  >Cách vào map "Barracks of Ballgass"
  - Đến gặp NPC Werewolf Quarrel (Tọa độ: Crywolf 62,239), nói chuyện và
  nhấn nút Warp đến map "Barracks of Ballgass" (Chủ pt cần phải vào trước
  để cho pt của mình (chỉ cho những ai lvl trên 350) mới vào map này
  được).
  - Người nào đang làm nv thứ 3 và đã làm nv thứ 2 rồi vẫn có thể vào được.
  > Khi party, nếu bạn có thể hoàn thành nv hoặc bạn ko làm nv. Bạn sẽ
  ko nhận được điểm nv nào, nhưng những người trong pt nếu đang làm nv sẽ
  nhận được điểm nv.
  > Nếu hoàn thành xong nv bạn cần đến gặp NPC Priest Devin để giao trả nv.

  3) Nhiệm vụ thứ 3:
  - Bắt đầu và kết thúc nhiệm vụ: Sau khi nói chuyện với NPC Priest Devin.
  - Yêu cầu: Phải đạt level 400 và đã hoàn thành nv 2, cần thêm 10mil Zen.
  - Cách hoàn thành nv : Vào map "Refuge of Ballgass" nằm ở phần cuối của map Barracks of Ballgass, và giết 10 Dark Elfs(Trainee).
  - Phần thưởng nv : 20 points cho nhân vật và thay đổi hình dạng thành nhân vật cấp 3.
  - Cách tính điểm khi làm nv: Một người (hoặc party) nào đánh nhiều damage vào quái vật nhất sẽ nhận được điểm nv.
  > Các vào map Refuge of Ballgass
  - Đến gặp NPC Gatekeeper (Tọa độ: Barracks of Ballgass 119,168), Nói
  chuyện và nhấn nút warp đến map Refuge of Ballgass(Chủ pt cần phải vào
  trước để cho pt của mình (chỉ cho những ai lvl trên 350) mới vào map
  này được).
  > Khi party, nếu bạn có thể hoàn thành nv hoặc bạn ko làm nv. Bạn sẽ
  ko nhận được điểm nv nào, nhưng những người trong pt nếu đang làm nv sẽ
  nhận được điểm nv.
  > Nếu hoàn thành xong nv bạn cần đến gặp NPC Priest Devin để giao trả nv.

  Chú ý : Nhiệm vụ cấp 3 chưa thể cho các bạn làm vì ở dang cấp 3 sẽ không tham gia được các sự kiện trong game .

   Hôm nay: Mon Mar 19, 2018 11:18 pm