Mu Thần Ma Kính Chào


  Hướng dẫn sử dụng hệ thống nén,giải nén ngọc

  Share

  Mu ThanMa
  Admin

  Tổng số bài gửi : 13
  Join date : 19/12/2009

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống nén,giải nén ngọc

  Bài gửi  Mu ThanMa on Sun Dec 20, 2009 7:54 am

  Trước đây, khi cất giữ một số lượng lớn
  ngọc trong nhà kho hay trong Thùng đồ cá nhân, chúng ta chỉ có thể cất
  giữ riêng lẻ từng viên một, và khi giao dịch ngọc với một số lượng lớn,
  điều này gây ra sự vô cùng bất tiện đối với người chơi. Do vậy, để giảm
  thiểu tối đa sự bất tiện này, người ta đã thêm vào hệ thống kết hợp
  ngọc để có thể cất giữ vào 1 ngăn của Thùng đồ cá nhân/ thùng đồ 1 lúc
  10, 20 hoặc 30 viên ngọc.
  Chỉ có Ngọc Ước Nguyện và Ngọc Tâm Linh mới có thể kết hợp.

  Cách nén ngọc

  Nếu đi tìm NPC Servis nén ngọc thì có thể nén ngọc Ước Nguyện hay ngọc
  Tâm Linh thành một bọc 10 viên, 20 viên, 30 viên và phải trả chi phí
  nén bằng(Zen).
  Ngọc được nén với đơn vị là 10 viên thì không thể sử dụng để nâng cấp item và có thể giải nén mỗi viên bằng NPC.
  NPC Servis nén ngọc đang ở tọa độ: 200, 113 tại làng Noria.
  ① Click vào NPC Servis, có ngọc cần nén ở thùng đồ cá nhân, nếu cửa sổ menu nén mở ra thì bấm chọn vào nén ngọc.

  Nếu click vào nén ngọc thì cửa sổ menu chi tiết hiện ra. Trong cửa sổ
  menu chi tiết có các loại ngọc nén (Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh) Phí
  nén cần thiết khi nén và số ngọc nén sẽ được hiển thị. Nếu click vào số
  lượng và loại ngọc thì nén ngọc được tạo thành.

  Nếu click vào nút nén (nút số lượng) và chọn ngọc thì thông báo kiểm tra lần cuối sẽ được hiển thị và nén được tạo thành.
  Xuất hiện bảng kiểm tra lần cuối. Nếu chấp nhận và nhấn Chấp Nhận thì
  chi phí nén ngọc ( nếu có đủ trong thùng đồ cá nhân ) sẽ mất đi và nén
  ngọc được tạo thành.

  Mỗi bọc ngọc sẽ được hiển thị từ +1 ~ +3 trên cửa sổ thông tin item.
  Thông tin item sẽ được tự động hiển thị nếu đặt chuột trên item.
  Ngọc Ước Nguyện của bọc 10 viên được hiển thị bằng ngọc Ước Nguyện +1.

  Cách giải nén ngọc :

  Click vào NPC Servis và chọn giải nén nếu muốn giải nén Ngọc Tâm Linh hay Ngọc Ước Nguyện .
  Ngọc sau khi giải nén các bạn mới có thể sử dụng được .

   Hôm nay: Mon Mar 19, 2018 11:16 pm